Media Production

ด้วยทีมงาน Production ที่มีประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษา คิดงาน และสร้างสรรค์ทางด้าน Production ให้แก่คุณ เพื่อที่จะนำไปใช้เป็นสื่อในการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นงานนำเสนอบริษัท (Company Profile) หรือวีดีโอพรีเซ็นเตชั่น(VDO Presentation)แนะนำสินค้า แนะนำบริษัท รวมถึงโฆษณา(TV Comercial) และงานด้านกราฟฟิค(Motion Graphic) , (Info Graphic) ฯลฯ

IT Solution

พัฒนา Website Application เพื่อตอบโจทย์การทำงาน หรือการแก้ไขปัญหา เฉพาะด้านที่เกิดขึ้น เพื่อให้การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วยประสบการณ์ในการพัฒนาระบบและการพัฒนาเว็บไซต์มาจนเชี่ยวชาญ และทีมงานวิจัยและพัฒนาระดับมืออาชีพ ดังนั้นเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะสามารถให้คำปรึกษาและแนะนำสิ่งที่เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ